Nieuwbouw

Vereniging Taqwa Culemborg is in 1982 opgericht met als doel het stichten en in stand houden van een islamitisch gebedshuis, een moskee, het bevorderen van de contacten met andersgelovigen, het verzorgen van onderwijs en het bieden van ondersteuning en begeleiding bij religieuze en maatschappelijke vraagstukken.

De eerste moskee van de Marokkaans-Islamitische gemeenschap werd in 1982 in de voormalige Sociale Academie ‘De Nijenburgh’ in gebruik genomen, de plek waar momenteel het Culemborgse stadskantoor is gevestigd. In 1984 werd het huidige moskeegebouw aan de Ridderstraat 19 gekocht. Sindsdien dient dit gebouw als gebedshuis, waar erediensten, vrijdagspreken, Arabische en Nederlandse lezingen en onderwijsactiviteiten worden ontplooid.

 

Het huidige gebouw aan de Ridderstraat waar de moskee nu nog is gevestigd, is niet meer geschikt om de diverse functies uit te kunnen voeren. Daarom is de vereniging sinds 2007 aan het sparen om de verhuizing naar een nieuwe locatie mogelijk te maken.

Taqwa Culemborg heeft in oktober 2016 het oude zwembad De Meer aangeschaft om het, met behoud van haar uiterlijke eigenschappen, te verbouwen naar haar eigen verenigingsgebouw. Op het moment dat de plannen gereed waren voor de verbouwing, werden wij en heel Culemborg helaas geconfronteerd met een verschrikkelijke gebeurtenis: het pand werd door een verwoestende brand in de as gelegd.

Gesterkt door overweldigende steunbetuigingen, initiatieven en donaties zijn we sindsdien aan de slag gegaan met de ontwikkelplannen voor een nieuw gebouw.

 

De vereniging is momenteel in volle gang met de nodige voorbereidingen voor het nieuwbouwproject van het Islamitisch cultureel centrum, waarbij religie, spiritualiteit, educatie, verbinding en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Een centrum dat grote waarde hecht aan groen en duurzaamheid. Maar vooral een betrokken centrum zowel op wijk als op stedelijk niveau.