Taqwa drager worden?

Taqwa is op zoek naar Taqwa dragers mensen die de moskee zullen dragen. Hoe? Deze groep mensen zorgen ervoor dat de maandelijkse vaste lasten gedekt kunnen worden, en dat de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. De moskee doet hierbij een oproep aan eenieder die structureel wil bijdragen aan de moskee en hiermee de ruggengraat van de moskee wil vormen zonder het in de portemonnee te voelen. Zij kunnen hiermee deze kleine, doch structurele bijdragen tegemoet zien op de Dag des Oordeels waar zij tegenover Allah zullen staan, en zij zichzelf op dat moment mogen verblijden met het zien van deze bergen verdiende Hasanaat. Allah, de Verhevene, houdt er het meest van dat iemand structureel goede daden verricht. Aa’ishah heeft verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: O mensen, verricht de goede daden zover jullie kunnen, want Allah raakt niet vermoeid (om jullie te belonen) totdat jullie vermoeid raken. En de meest geliefde daden zijn de daden waarin iemand volhoudt, ook al zijn ze weinig. (Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim) Wil jij een drager worden? Vul dan het machtigingsformulier in!